ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

CALL NOW: +30 22830 22323

Νέα & Ανακοινώσεις

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΑΡ.ΜΗΤΡ. Ε.Μ.Α.Σ.: 1213001

Τήνος 20 Δεκεμβρίου 2021

 

ΠΡΟΣ      ΜΕΛΗ  Α. Σ. ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Καλούμε τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού, σύμφωνα  με το άρθρο 20 παρ.2 του Καταστατικού του Α.Σ. Τήνου Κυκλάδων και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 12/14-12-2021, θέμα 1ο Πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Εξωμβούργου του Δήμου Τήνου, στην Ξυνάρα, στις 9 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 με  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση και λήψη απόφασης:

 

Έγκριση νέου Καταστατικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου Κυκλάδων προσαρμοσμένο στον Ν.4673/2020

 

Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12.00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδιο μοναδικό θέμα προς συζ                                                          ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ