ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

CALL NOW: +30 22830 22323

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΝΟΥ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ Καποδιστρίου  5      842 00    ΤΗΝΟΣ τηλ.:22830-22323  (eastinos@otenet.gr) fax:  22830-23656   www.agrotinos.gr ΑΡ.ΜΗΤΡ. Ε.Μ.Α.Σ.: 1213001 ΑΦΜ: 090001785      ΔΟΥ: ΣΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ: 397  

Περισσότερα »

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΑΓΡ. ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31ης Δεκεμβρίου 2020  –  9η  χρήση (01/01/2020 – 31/12/2020) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΑΣ :  1213001   Σημείωση ΧΡΗΣΗ 2020 ΧΡΗΣΗ 2019 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 3 Ακίνητα 697.993,99 € 732.771,76 € Μηχανολογικός εξοπλισμός 58.515,99 € 68.973,82 € Λοιπός εξοπλισμός[…]

Περισσότερα »